Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej z dnia 2021-10-12.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.1056.2020
Data sprawy:
2021-10-12
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 19 sierpnia 2021 r., utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w P. z 10 czerwca 2021 r., w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zaskarżonej decyzji RPO zarzucił, że została wydana: 1) z mającym wpływ na wynik sprawy naruszeniem art. 107 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez niewskazanie materialnej podstawy prawnej (normy sankcjonującej) wydanej decyzji o nałożeniu kary pieniężnej; 2) z naruszeniem art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, poprzez wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonego z uchybieniem art. 92 Konstytucji.

Mając powyższe na względzie Rzecznik wniósł o: 1) rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (art. 119 pkt 2 p.p.s.a.); 2) uchylenie w całości zarówno zaskarżonej decyzji (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a.), jak i poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. (art. 135 p.p.s.a.); 3) umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie (art. 145 § 3 p.p.s.a.).