Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa procesowego poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez osobistego udziału oskarżonego, a w konsekwencji naruszenie prawa oskarżonego do rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony, w postępowaniu odwoławczym z dnia 2021-11-26.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.57.2017
Data sprawy:
2021-11-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa procesowego poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez osobistego udziału oskarżonego, a w konsekwencji naruszenie prawa oskarżonego do rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony, w postępowaniu odwoławczym.

Sąd Okręgowy w G. wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r., w wyniku przeprowadzonej kontroli instancyjnej zainicjowanej apelacją oskarżonego oraz jego obrońcy, zmienił w części wyrok Sądu Rejonowego w G. z dnia 26 września 2016 r., skazujący T.Ch. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny za przestępstwo zakwalifikowane jako występek z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz zobowiązujący oskarżonego do naprawienia części szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 619 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w G. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

W ocenie Rzecznika zaskarżony niniejszą kasacją wyrok nie może się ostać, ponieważ zapadł z mającym istotny wpływ na jego treść, rażącym naruszeniem przepisów prawa tj. art. 450 § 3 k.p.k. w z art. 86 § 2 k.p.k. oraz art. 6 k.p.k., poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez osobistego udziału oskarżonego, a w konsekwencji naruszenie prawa oskarżonego do rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony, w postępowaniu odwoławczym.