Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby znowelizowania ustawy o umowach międzynarodowych z dnia 2022-01-12.

Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2022-01-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby znowelizowania ustawy o umowach międzynarodowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich w kolejnym piśmie do Marszałek Sejmu RP podziękował za odpowiedź na wystąpienie w sprawie rozważenia możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w związku z potrzebą dokonania zmian w ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. W nawiązaniu do przedstawionych w nim wyjaśnień, RPO zwrócił się do z prośbą o udostępnienie Rzecznikowi do zapoznania się treści opinii Biura Analiz Sejmowych przywołanej w tym piśmie.

Natomiast w piśmie skierowanym do Marszałka Senatu RP, Rzecznik zwrócił uwagę, iż do dnia dzisiejszego do Biura RPO nie wpłynęła odpowiedź na to wystąpienie. W związku z tym ponownie zwrócił się z prośbą o jej udzielenie.

Rzecznik RPO, jako konstytucyjny organ stojący na straży praw i wolności człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 Konstytucji), a więc określonych także w prawie Unii Europejskiej, pozostaje na stanowisku, że wymagania proceduralne - przewidziane aktualnie w polskim prawie dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej dotyczącej członkostwa Polski w Unii Europejskiej - są niezgodne z Konstytucją.

W opinii RPO konieczne jest - w celu zagwarantowania praw podstawowych obywateli - dokonanie zmiany ustawy o umowach międzynarodowych w celu jej dostosowania do polskiej ustawy zasadniczej oraz uwzględnienia wagi polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: