Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2022-02-18.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.733.2021
Data sprawy:
2022-02-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B. B. z dnia 29 lipca 2020 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. zaskarżył powyższy wyrok nakazowy w części, której Sąd uznał A. Ż., R. Z., I. M. za winnych popełnienia czynu z 54 k.w. w zw. § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. oraz czynu z 54 k.w. w zw. § 18 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r., na korzyść ukaranych.

W oparciu o art. 111 k.p.w. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił: 1) w zakresie uznania obwinionych za winnych popełnienia czynu z art. 54 k.w. zw. z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, tj. art. 54 k.w., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia; 2) w zakresie uznania obwinionych za winnych popełnienia czynu z art. 54 k.w. zw. z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, tj. art. 54 k.w., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Wobec powyższego RPO wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego w zaskarżonej części i uniewinnienie obwinionych od popełnienia przypisanych im wykroczeń.