Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 2022-03-22.

Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
V.7010.62.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjął informację o ww. projekcie, bowiem z docierających do Biura RPO niepokojących sygnałów wynika, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie gwarantuje pomocy wszystkim obywatelom Ukrainy. Dotyczy to tak istotnych obszarów jak dostęp do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed dniem 24 lutego 2022 r. np. z uwagi na to, że byli w podróży, a nie mogli wrócić do rodzimego państwa z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium tego kraju zostali bowiem pominięci przez system.

W nawiązaniu do niniejszego, w kierowanych do BRPO sygnałach zarysował się problem, polegający na tym, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 r., nie mają zapewnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych w analogicznym zakresie, jak osoby, które przybyły do Polski po tej dacie - stosowanie do art. 37 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wówczas koszty świadczeń opieki zdrowotnej nie są rozliczane ze świadczeniodawcami przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym samym świadczeniodawca - np. szpital nie jest w stanie pokryć kosztów leczenia. Skutkiem czego, osoby, które przybyły do Polski przed 24 lutego 2022 r. będą musiały samodzielnie ponieść koszty za pobyt w szpitalu i leczenie np. onkologiczne, chemioterapię - niejednokrotnie ratujące życie pacjenta, ponieważ nie podlegają pod ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

W odniesieniu do przedmiotowego projektu z dużą aprobatą należy przyjąć propozycję zmiany poprzez objęcie przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy również tych osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, nie bezpośrednio, ale przekroczyły np. granicę ukraińsko-mołdawską i w następnej kolejności udały się do Polski.

W świetle powyższego, Rzecznik przedstawił Marszałek Sejmu uwagi z prośbą o uwzględnienie ich w toku procesu legislacyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: