Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zainicjowania zmian legislacyjnych dotyczących terminu wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych z dnia 2022-03-25.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.531.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zainicjowania zmian legislacyjnych dotyczących terminu wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że sukcesywnie realizowany jest plan odchodzenia od restrykcji, związanych z pandemią COVID-19. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, od dnia 28 marca 2022 r. zasadniczo ma zostać zniesiony obowiązek noszenia maseczek, a także ma zostać zlikwidowana izolacja domowa, kwarantanna domowa dla współdomowników oraz wszystkie kwarantanny związane z wjazdem do Polski.

W tym kontekście Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na nadal obowiązującą regulację, zawartą w art. 31g ustawy covidowej. Przepis ten zawiera bardzo korzystne rozwiązanie dla administracji skarbowej, pozwalając na wydłużenie terminu rozpoznania wniosku podatnika o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Od początku ww. regulacja budziła szereg wątpliwości. Na tę kwestię zwracał uwagę także Rzecznik Praw Obywatelskich poprzedniej kadencji, wskazując jeszcze w toku prac legislacyjnych nad ustawą covidową, że projektowany art. 31g stanowi niekorzystne rozwiązanie dla obywateli i powinien zostać całkowicie wyeliminowany z obrotu prawnego. Podatnicy nie powinni pozostawać w przedłużonym stanie niepewności, w sytuacji gdy administracja skarbowa mogła pracować zdalnie w czasie pandemii COVID-19, tak jak to miało miejsce w innych sektorach administracji publicznej.

Uwagi te pozostają nadal aktualne, zwłaszcza w kontekście prowadzonej polityki łagodzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Niezwłoczny powrót do podstawowego 3-miesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej jest także potrzebny wobec konieczności sprawnej wykładni przepisów tzw. "Polskiego Ładu", które od początku roku budzą wiele wątpliwości wśród podatników. Ponadto, jest to uzasadnione w związku z planowanymi zmianami "Polskiego Ładu", które zakładają uchylenie ulgi dla klasy średniej, obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej, a także wprowadzenie regulacji odnoszących się do hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. Wprowadzanie zmian w trakcie trwania roku podatkowego, może wpłynąć na zwiększoną liczbę wniosków obywateli o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Z tego też względu, Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o rozważenie zainicjowania zmian legislacyjnych, mających na celu usunięcie z obrotu prawnego regulacji pozwalającej na wydawanie podatnikom interpretacji indywidulanych w przedłużonym terminie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-04-29
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 29 kwietnia 2022 r. wskazał, iż na podstawie art. 31g ust. 1 ustawy COVID-19 przedłużono termin wydania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych) z 3 do 6 miesięcy. Należy zaznaczyć, że terminowość załatwiania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych jest na bieżąco monitorowana. Średni czas wydawania interpretacji (z wyłączeniem dni pomiędzy wysłaniem wezwania do uzupełnienia wniosku a oczekiwaniem na jego uzupełnienie) w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wynosił 71,9 dnia. W praktyce więc przepis art. 31g ust. 1 ustawy COVID-19 może być stosowany w bardzo ograniczonym zakresie, gdyż czas wydawania interpretacji indywidualnych zasadniczo nie przekracza 3-miesięcznego terminu wynikającego z art. 14d Ordynacji podatkowej. Ponadto do Ministerstwa Finansów nie docierały dotychczas żadne sygnały, które wskazywałyby na to, że omawiana regulacja negatywnie wpływa na podstawowy termin przewidziany w Ordynacji podatkowej na wydanie interpretacji indywidualnej. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w najbliższym czasie możliwe jest odwołanie stanu epidemii i przejście w stan zagrożenia epidemicznego, co oznaczać będzie rozpoczęcie procesu naturalnego wygaszania poszczególnych regulacji osłonowych, w tym art. 31g ust. 1 ustawy COVID-19. Tym samym inicjowanie procesu legislacyjnego mającego na celu zmianę tego przepisu może wkrótce stać się bezprzedmiotowe.