Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie z dnia 2022-03-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.2.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 20 lipca 2021 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. zaskarżył na korzyść ukaranej U. L.-U. powyższe orzeczenie sądu II instancji utrzymujące w mocy wyrok sądu I instancji, w zakresie ukarania za wykroczenie z art. 65 § 2 k.w. - w całości.

Powołując się na przepis art. 111 k.p.w. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, tj. art. 65 § 2 k.w. poprzez niewłaściwe jego zastosowanie.

Wobec powyższego RPO wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w G. i uniewinnienie U. L.-U. od popełnienia przypisanego jej wykroczenia.