Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie problemów ze skutecznym doręczaniem przesyłek sądowych z dnia 2022-04-20.

Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.501.36.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie problemów ze skutecznym doręczaniem przesyłek sądowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące doręczania przesyłek sądowych przez Pocztę Polską S.A. Skarżący wskazują, że mimo, iż informują doręczycieli, próbujących doręczyć pismo z sądu, że adresat nie mieszka i nigdy nie mieszkał pod wskazanym adresem, to listonosze nie przyjmują tej wiadomości i nie czynią stosownej adnotacji na przesyłce, lecz pozostawiają awizo. Powyższe postępowanie rodzi problemy nie tylko dla osób, którym przesyłka sądowa ma zostać doręczona oraz sądu, lecz powoduje także dyskomfort dla osób zamieszkujących pod adresem, na który następuje próba doręczenia przesyłki sądowej.

Rzecznik ma świadomość, że sposób doręczania pism sądowych regulują stosowne przepisy ustawowe oraz wydane do nich akty wykonawcze. Jednakże z uwagi na fakt, że doręczyciel przy pierwszej próbie doręczenia jest powiadamiany, że adresat przesyłki nie mieszka i nigdy nie mieszkał pod wskazanym adresem, to celem ułatwienia dalszego postępowania winien sporządzić stosowną adnotację na przesyłce, zamiast pozostawiać awizo, którego niezrealizowanie rodzi negatywne skutki procesowe.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Prezesa z prośbą o rozważenie wydania komunikatu w zakresie postępowania z przesyłkami sądowymi oraz uświadomienie doręczycieli w tym przedmiocie. RPO poprosił także o poinformowanie o podjętych w niniejszej sprawie działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-04-20
Opis odpowiedzi:
Dyrektora Biura Sieci i Logistyki Poczty Polskiej S.A. w piśmie z 17 maja 2022 r. poinformował, że Spółka realizuje usługi zgodnie przepisami prawa oraz z wolą kontrahentów. Pracownicy Poczty Polskiej S.A. nie posiadają instrumentów umożliwiających im sprawdzenie, czy pod wskazanym adresem mieszka/przebywa adresat oraz do weryfikowania informacji podawanych przez osoby trzecie. Nadawca wskazując adres adresata zapewne opiera się na dokumentach, oświadczeniach woli, informacjach, które nie podlegają analizie operatora pocztowego. Dodatkowo należy stwierdzić, że w zakresie doręczeń dokonywanych w postępowaniu cywilnym, zgodnie z brzmieniem art. 136 Kodeksu postępowania cywilnego, to na stronie i jej przedstawicielach ciąży obowiązek zawiadamiania sądu o każdej zmianie swego zamieszkania.