Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego CZSW w sprawie sytuacji cudzoziemców osadzonych w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych z dnia 2000-08-07.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/322799/99/VII/704 RZ
Data sprawy:
2000-08-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego CZSW w sprawie sytuacji cudzoziemców osadzonych w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych.

 


Data odpowiedzi:
2000-08-07
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego CZSW z dnia 29.08.2000 r.