Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia podmiotowe prawa do zrzeszania się w partiach politycznych z dnia 2000-08-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/322693/99/I/103 RZ
Data sprawy:
2000-08-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia podmiotowe prawa do zrzeszania się w partiach politycznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-07-31
Opis odpowiedzi:Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 10.04.2002 r., sygn. akt K 26/00).