Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na załącznik do uchwały Rady Miejskiej w C. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta C. oraz kryteriów osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności z dnia 2000-08-18.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/335818/00/V/501.2 RZ
Data sprawy:
2000-08-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na załącznik do uchwały Rady Miejskiej w C. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta C. oraz kryteriów osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

 


Data odpowiedzi:
2001-05-14
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 21.03.2001 r., sygn. akt II SA/Gd 2025/00).