Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na umieszczenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej danych osobowych obywatelki Rumunii w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany z dnia 2000-08-23.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/345422/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2000-08-23
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na umieszczenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej danych osobowych obywatelki Rumunii w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 21 marca 2001 r. , sygn. akt V SA 2662/00).

 


Data odpowiedzi:
2001-04-20
Opis odpowiedzi: