Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed NSA w sprawie ze skargi Mikołaja N. na decyzję Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia (sygn. akt V SA 439/01) z dnia 2001-10-31.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/391357/01/XII/324 N
Data sprawy:
2001-10-31
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) KLASYFIKACJI WNIOSKÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed NSA w sprawie ze skargi Mikołaja N. na decyzję Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia (sygn. akt V SA 439/01).