Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie sposobu prowadzenia postępowań karnych z udziałem osób pozbawionych wolności z dnia 2002-01-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/389394/01/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2002-01-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie sposobu prowadzenia postępowań karnych z udziałem osób pozbawionych wolności.

 


Data odpowiedzi:
2002-01-03
Opis odpowiedzi:

1. Odpowiedź Dyrektora Departamentu Sądów i Notariatu w MS z dnia 5.02.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2002", str. 38).2. Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - kwiecień 2002", str. 38).