Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja S., dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących zasady wynagradzania komorników (sygn. akt SK 41/01) z dnia 2002-01-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/394928/01/II/203 RZ
Data sprawy:
2002-01-23
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja S., dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących zasady wynagradzania komorników (sygn. akt SK 41/01).

 


Data odpowiedzi:
2002-07-24
Opis odpowiedzi:


Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 8.07.2002 r., sygn. akt SK 41/01).