Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Igora P., dotyczącej konstytucyjności przepisów ustawy o cudzoziemcach dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce (sygn. akt SK 21/02) z dnia 2002-07-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413339/02/IX/1501.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-16
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Igora P., dotyczącej konstytucyjności przepisów ustawy o cudzoziemcach dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce (sygn. akt SK 21/02).

 


Data odpowiedzi:
2004-03-04
Opis odpowiedzi:


Skarga konstytucyjna częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 13.05.2003 r., sygn. akt SK 21/02).