Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczenie kręgu ustawowo uprawnionych partii politycznych do przestawiania stanowiska w węzłowych sprawach publicznych, za pośrednictwem publicznego radia i telewizji z dnia 2002-07-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/390047/01/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczenie kręgu ustawowo uprawnionych partii politycznych do przestawiania stanowiska w węzłowych sprawach publicznych, za pośrednictwem publicznego radia i telewizji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-05-12
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (wyrok z dnia 17.03.2003 r., sygn. akt U 12/02).