Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania z dnia 2002-07-31.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/414433/02/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-07-31
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27.08.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - sierpień 2002", str. 48).Wniosek oddalony (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.07.2004 r., sygn. akt K 16/03).