Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, dotyczącej przywrócenia własności nieruchomości (sygn. akt SK 25/02) z dnia 2002-08-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413866/02/IV/406.1 RZ
Data sprawy:
2002-08-07
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, dotyczącej przywrócenia własności nieruchomości (sygn. akt SK 25/02).

Pismem procesowym z dnia 21.10.2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał się z udziału w postępowaniu.

 


Data odpowiedzi:
2003-10-21
Opis odpowiedzi: