Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego z dnia 2002-08-19.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/403100/02/V/507.5 RZ
Data sprawy:
2002-08-19
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

 


Data odpowiedzi:
2003-04-11
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 3.12.2002 r., sygn. akt II SA/Gd 2171/02). Rzecznik Praw Obywatelskich cofnął skargę wobec wydania w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym decyzji uwzględniającej w całości skargę.