Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skarg konstytucyjnych Marka Z. i Janusza K., połączonych do wspólnego rozpoznania, dotyczących ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02) z dnia 2002-09-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413962/02/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-09-10
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skarg konstytucyjnych Marka Z. i Janusza K., połączonych do wspólnego rozpoznania, dotyczących ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).

 


Data odpowiedzi:
2005-04-06
Opis odpowiedzi:

Postępowanie w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych częściowo umorzone (postanowienie z dnia 14.12.2004 r., sygn. akt SK 26/02).