Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w W z dnia 2002-09-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/412696/02/VII/708 RZ
Data sprawy:
2002-09-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w W.

 


Data odpowiedzi:
2002-09-10
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 16.12.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2002", str. 60).