Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości z dnia 2002-10-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2002-10-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-10-17
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 25.10.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - październik 2002", str. 55).