Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjnego uregulowania kwestii wydawania zezwoleń na wyjazd żołnierzy za granicę z dnia 2002-10-22.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/262273/97/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2002-10-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjnego uregulowania kwestii wydawania zezwoleń na wyjazd żołnierzy za granicę.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-01-13
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 3.06.2003 r., sygn. akt K 43/02).