Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekroczenia granic upoważnienia ustawowego przez par.36 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.07.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego, przez wprowadzenie obowiązku ujawniania w wyciągach z operatów informacji nie przewidzianych w art.158 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 2002-11-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/288842/98/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2002-11-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekroczenia granic upoważnienia ustawowego przez par.36 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.07.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego, przez wprowadzenie obowiązku ujawniania w wyciągach z operatów informacji nie przewidzianych w art.158 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-01-17
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 8.01.2003 r., sygn. akt U 15/02).