Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naruszania praw akcjonariuszy mniejszościowych podczas przymusowego wykupu akcji z dnia 2002-11-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/398709/02/VI/601.1 RZ
Data sprawy:
2002-11-26
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naruszania praw akcjonariuszy mniejszościowych podczas przymusowego wykupu akcji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-11-10
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 21.06.2005 r., sygn. akt P 25/02).