Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości utworzenia nowych ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców na bazie zlikwidowanych jednostek wojskowych na terenie województwa lubuskiego z dnia 2003-01-06.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/425830/02/XV/1501 RZ
Data sprawy:
2003-01-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości utworzenia nowych ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców na bazie zlikwidowanych jednostek wojskowych na terenie województwa lubuskiego.

Na przełomie października i listopada 2002 r. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wizytował drogowe przejścia graniczne na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz areszty deportacyjne przy komendach Pomorskiego i Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej, w celu zapoznania się z problematyką jakości obsługi obywateli polskich i cudzoziemców przekraczających polsko-niemiecką granicę państwową, nielegalnej migracji oraz przestrzegania praw cudzoziemców pozostających w procedurze deportacyjnej i osadzonych w aresztach w celu wydalenia. Podczas spotkań Wojewoda zasugerował potrzebę utworzenia nowych ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców, zlokalizowanych na terenie województwa. Mogłyby one powstać na bazie zlikwidowanych jednostek wojskowych. Utworzenie nowych ośrodków służyłoby nie tylko rozwiązaniu doraźnych kłopotów z prawidłową realizacją procedur deportacyjnych, ale także poprawiłoby relację między liczbą miejsc w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców, a liczbą miejsc w aresztach w celu wydalenia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-01-06
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.02.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, styczeń - marzec 2003 r.", str. 91).