Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zmiany terminu połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim i wprowadzenia w tym zakresie nowelizacji odpowiednich przepisów pozwalającej na normalne funkcjonowanie wybranych w październiku 2002 r. organów powiatu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny z dnia 2003-01-14.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/426945/02/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2003-01-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zmiany terminu połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim i wprowadzenia w tym zakresie nowelizacji odpowiednich przepisów pozwalającej na normalne funkcjonowanie wybranych w październiku 2002 r. organów powiatu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Na mocy § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów, z dniem 1 stycznia 2003 r. połączone zostały w województwie dolnośląskim miasto Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim. Niezbędne jest zatem, po zaledwie kilku miesiącach od wyborów samorządowych, przeprowadzenie nowych wyborów do organów nowo powołanego powiatu. Rada Powiatu Wałbrzyskiego zwróciła się w tej sprawie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich, mając na uwadze argumentację przedstawioną przez Posła na Sejm RP, Starostę Wałbrzyskiego oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wadliwości rozwiązań wprowadzonych wspomnianym rozporządzeniem, zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o dokonanie zmiany w terminie połączenia powiatów i wprowadzenia w tym zakresie nowelizacji przepisu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się także do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o rozważenie możliwości rozpatrzenia w najbliższym czasie wniosku Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

 


Data odpowiedzi:
2003-02-13
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.02.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, styczeń - marzec 2003 r.", str. 92).