Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka K., dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt SK 42/02) z dnia 2003-01-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/424015/02/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2003-01-20
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka K., dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt SK 42/02).

 


Data odpowiedzi:
2004-12-28
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 6.10.2004 r., sygn. akt SK 42/02).