Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości w programie komputerowym wykorzystywanym przy wytwarzaniu dowodów osobistych ustalenia 10-letniego terminu ważności dowodu tożsamości w sytuacji, gdy wniosek o wydanie tego dokumentu został złożony przez uzyskaniem pełnoletności przez wnioskodawcę z dnia 2003-01-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/395795/01/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2003-01-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości w programie komputerowym wykorzystywanym przy wytwarzaniu dowodów osobistych ustalenia 10-letniego terminu ważności dowodu tożsamości w sytuacji, gdy wniosek o wydanie tego dokumentu został złożony przez uzyskaniem pełnoletności przez wnioskodawcę.

Część młodych osób jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności składa wniosek o wydanie dowodu osobistego, aby skrócić okres oczekiwania na ten dokument i otrzymać go zaraz po ukończeniu 18 roku życia. Wspomniany program komputerowy automatycznie określa okres ważności dowodu osobistego odnosząc go do wieku osoby w dniu przyjmowania wniosku. W rezultacie ustala on termin ważności dokumentu tożsamości na 5 lat, tak jakby miał on zostać wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia. Tymczasem gdy w dacie wydania dowodu osobistego wnioskodawca jest już pełnoletni, powinien otrzymać dokument tożsamości ważny 10 lat od daty jego wydania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zainteresowanie się przedstawionym problemem i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 


Data odpowiedzi:
2003-06-03
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 3.06.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, kwiecień - czerwiec 2003 r.", str. 73).