Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Olgierdowi D. dodatku mieszkaniowego z powodu niezamieszkiwania w lokalu z dnia 2003-01-27.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY
Sygnatura:
RPO/414810/02/V/508.3 RZ
Data sprawy:
2003-01-27
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Olgierdowi D. dodatku mieszkaniowego z powodu niezamieszkiwania w lokalu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej decyzji naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 16 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, a także naruszenie art. 2 i 32 Konstytucji RP i wnosi o uchylenie tej decyzji. Organ wydający decyzję stwierdził, że Olgierd D. posiada tytuł prawny do lokalu, a jego dochód nie przekracza 100% najniższej emerytury. Zdaniem organu orzekającego Olgierd D. nie spełniał jednak przesłanki zamieszkiwania w lokalu w dniu składania wniosku, dlatego też odmówiono mu przyznania dodatku mieszkaniowego. W opinii Rzecznika, na gruncie ustawy o dodatkach mieszkaniowych zamieszkiwanie w lokalu w dniu składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jak i w trakcie jego pobierania, nie stanowi przesłanki, od której spełnienia uzależnione jest przyznanie wymienionego świadczenia.

 


Data odpowiedzi:
2005-12-07
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 29.09.2005 r., sygn. akt 4/II SA/Po 196/03).