Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli z dnia 2003-02-04.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.

Do RPO zwróciło się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, które otrzymuje wiele skarg od rolników uważających, że myśliwi polując na terenach rolniczych bez zgody ich właścicieli, naruszają prawo posiadania i nienaruszalności własności prywatnej, zwłaszcza w kontekście art. 12 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, zgodnie z którym dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu. Skarżący kwestionują również art. 33a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt stanowiący, że zdziczałe psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów łowieckich w odległości większej niż 200m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Myśliwi strzelają do zwierząt domowych niejednokrotnie przy zabudowaniach i w obecności dzieci. Kierowanie tych spraw do prokuratury jest, w opinii skarżących, bezskuteczne. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przeanalizowanie zasygnalizowanych spraw, w których podstawą zarzutów jest problem złego stosowania prawa i braku skutecznych środków nadzoru, jak i niespójnego i nieprecyzyjnego prawa wkraczającego w sferę własności.

 


Data odpowiedzi:
2003-03-04
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Środowiska z dnia 4.03.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, styczeń - marzec 2003 r.", str. 96).