Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie poprawki zgłoszonej podczas prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne z dnia 2003-02-11.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/431341/03/I/109 RZ
Data sprawy:
2003-02-11
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie poprawki zgłoszonej podczas prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Poprawka przyjęta przez Komisję (druk Nr 1129A) dotycząca art. 1 pkt 18, przyznaje Ministrowi Infrastruktury uznaniowe prawo różnicowania opłaty indywidualnym podmiotom za wykorzystanie częstotliwości. RPO podziela pogląd Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, iż treść tej poprawki jest sprzeczna z Konstytucją, w szczególności z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 i może wpłynąć w sposób nieprzewidywalny na rynek radiofonii i telewizji w Polsce. Przyjęcie ustawy z kwestionowanym przepisem prowadzi nieuchronnie do możliwości zakwestionowania jej przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził nadzieję, że poprawka ta zostanie odrzucona w dalszych pracach legislacyjnych.