Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marioli W., dotyczącej ograniczeń dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02) z dnia 2003-02-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428715/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-02-14
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marioli W., dotyczącej ograniczeń dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).

 


Data odpowiedzi:
2005-04-06
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 14.12.2004 r., sygn. akt SK 26/02).