Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na uchwałę z dnia 20.12.2001 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny MZK w T., w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji (pkt 7 załącznika nr 3 do uchwały) z dnia 2003-02-18.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/423354/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga na uchwałę z dnia 20.12.2001 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny MZK w T., w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji (pkt 7 załącznika nr 3 do uchwały).

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca w/w uchwale rażące naruszenie art. 7 i art. 94 Konstytucji RP oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe. Przepisy ustanawiające wspomniane opłaty dodatkowe zostały wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie - Prawo przewozowe. RPO wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonych przepisów.

 


Data odpowiedzi:
2003-12-19
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 31.07.2003 r., sygn. akt II SA/Ka 434/03). Rada Miasta T. podjęła uchwałę, która wyeliminowała z obrotu prawnego zaskarżoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwałę z dnia 20 grudnia 2001 r.