Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na uchwałę Rady Miasta T. z dnia 04.09.2000 r. w sprawie stosowania przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny w T. w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych w zakresie przewozu osób oraz za naruszenie zakazów określonych w rozdziale III tych przepisów (pkt 45 załącznika do uchwały) z dnia 2003-02-18.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/423354/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga na uchwałę Rady Miasta T. z dnia 04.09.2000 r. w sprawie stosowania przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny w T. w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych w zakresie przewozu osób oraz za naruszenie zakazów określonych w rozdziale III tych przepisów (pkt 45 załącznika do uchwały).

 


Data odpowiedzi:
2003-12-19
Opis odpowiedzi: