Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom tymczasowo aresztowanym, przebywającym w pomieszczeniach policyjnych przeznaczonych do czasowego zatrzymania osób konwojowanych etapowo z dnia 2003-02-19.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/423495/02/VII/711 RZ
Data sprawy:
2003-02-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom tymczasowo aresztowanym, przebywającym w pomieszczeniach policyjnych przeznaczonych do czasowego zatrzymania osób konwojowanych etapowo.

Do Biura RPO wpłynęły wnioski od osób tymczasowo aresztowanych dotyczące złych warunków bytowych panujących w pomieszczeniach jednej z Komend Wojewódzkich, przeznaczonych do czasowego zatrzymania osób konwojowanych etapowo. Pracownicy Biura RPO przeprowadzili w tych pomieszczeniach czynności sprawdzające. Stan wizytowanych pomieszczeń był wyjątkowo zły, a przebywającym w nich czasowo osobom nie zapewniono odpowiednich warunków bytowych. Z jednej ze skarg skierowanych do Biura RPO wynikało, że zatrzymanie było długotrwałe, objęło bowiem całonocny pobyt przed następnym etapem konwoju. Funkcjonariusze Policji pełniący służbę w wizytowanych pomieszczeniach, nie udostępnili pracownikom Biura RPO żadnej podstawy prawnej regulującej funkcjonowanie tego typu placówki. RPO prosi o udzielenie informacji dotyczącej podstaw prawnych funkcjonowania pomieszczeń wykorzystywanych przez Policję w czasie konwojów etapowych oraz o odniesienie się do możliwości poprawy warunków technicznych pomieszczeń wyodrębnionych w tym celu w wizytowanej Komendzie Wojewódzkiej Policji.

 


Data odpowiedzi:
2003-02-19
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora ds. Profilaktyki i Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura Służby Prewencyjnej KGP z dnia 2.04.2003 r.