Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa ukraińskich podróżnych na dworcach komunikacyjnych z dnia 2003-02-20.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/432950/03/XV/1501.4 RZ
Data sprawy:
2003-02-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa ukraińskich podróżnych na dworcach komunikacyjnych.

W prasie ukazały się ostatnio artykuły opisujące działania rosyjskojęzycznych zorganizowanych grup przestępczych dokonujących rozbojów na dworcach na obywatelach Ukrainy odbywających podróż pociągami bądź autobusami. Autorzy artykułów zdają się sugerować niewystarczającą aktywność Policji i pogardliwy stosunek funkcjonariuszy Policji do ofiar napadów. Informacje te wzbudziły zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich z punktu widzenia ochrony praw cudzoziemców przebywających legalnie na terytorium RP. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o spowodowanie zbadania sprawy zagrożenia bezpieczeństwa ukraińskich podróżnych oraz zasadności sugestii o niewystarczającej skuteczności działań Policji wobec nasilonej przestępczości przeciwko cudzoziemcom na dworcach komunikacyjnych.

 


Data odpowiedzi:
2003-03-31
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji z dnia 31.03.2003 r.