Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie trudności z zarejestrowaniem posiadanych przez obywateli chronionych gatunków roślin i zwierząt z dnia 2003-04-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/424854/02/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie trudności z zarejestrowaniem posiadanych przez obywateli chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Art. 27e ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody nakłada na obywateli obowiązek rejestracji posiadanych gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, chronionych umowami międzynarodowymi. Warunkami wpisania do rejestru są zezwolenie na przywóz lub pozyskanie z przyrody bądź potwierdzenie o urodzeniu w niewoli. W posiadaniu obywateli znajduje się wiele roślin lub zwierząt podlegających ochronie na podstawie umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Zostały one sprowadzone do Polski przed przystąpieniem do tych umów, a więc bez wymaganego obecnie zezwolenia ministra środowiska. Problem dotyczy także potomstwa osobników, na których pozyskanie z przyrody wydano zezwolenie. Wydziały do spraw środowiska urzędów powiatowych odmawiają dokonywania wpisów do rejestru bez dołączonych zezwoleń importowych lub zaświadczeń o urodzeniu w niewoli. Kolejna kwestia wymagająca wyjaśnienia to brak sankcji za niestosowanie się do nakazu zawartego w art. 27 e ustawy o ochronie przyrody, a w związku z tym nieskuteczność tego uregulowania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy planowane jest uzupełnienie opisanej luki prawnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-04-30
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska z dnia 30.04.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, kwiecień - czerwiec 2003 r.", str. 86).