Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie braku reakcji władz publicznych na postulaty społeczności ukraińskiej dotyczące likwidacji skutków Akcji "Wisła" z dnia 2003-04-24.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/422775/02/X/1506 RZ
Data sprawy:
2003-04-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie braku reakcji władz publicznych na postulaty społeczności ukraińskiej dotyczące likwidacji skutków Akcji "Wisła".

W ramach zadośćuczynienia za skutki Akcji "Wisła" społeczność ukraińska oczekuje uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, która rozwiązałaby problem majątku przejętego przez państwo. Wskutek braku tego aktu majątek poukraiński wyprzedawany jest stopniowo przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nie jest też załatwiona sprawa zadośćuczynienia dla grupy Ukraińców skierowanych do pracy w PGR-ach, która nie otrzymała mienia zamiennego za przejęte majątki, zaś obecnie zamieszkuje na terenach dotkniętych głębokim bezrobociem. Odrębnym postulatem jest uregulowanie sprawy zadośćuczynienia finansowego dla ok. 160 osób narodowości ukraińskiej, które bez wyroków sądów pozbawione były wolności i osadzone w latach 1947-1949 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. RPO zwraca się o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do oczekiwanego przez społeczność ukraińską w Polsce rozwiązania zasygnalizowanych problemów.

Inf. 1/2003, str.29.

2. Pismo RPO z dnia 24.04.2003 r. - prośba o uzupełnienie odpowiedzi.

3. Monit z dnia 13.11.2003 r.

4. Monit z dnia 3.03.2004 r.

5. Monit z dnia 8.06.2004 r.

1. W sprawie braku reakcji władz publicznych na postulaty społeczności ukraińskiej dotyczące likwidacji skutków Akcji "Wisła".

W ramach zadośćuczynienia za skutki Akcji "Wisła" społeczność ukraińska oczekuje uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, która rozwiązałaby problem majątku przejętego przez państwo. Wskutek braku tego aktu majątek poukraiński wyprzedawany jest stopniowo przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nie jest też załatwiona sprawa zadośćuczynienia dla grupy Ukraińców skierowanych do pracy w PGR-ach, która nie otrzymała mienia zamiennego za przejęte majątki, zaś obecnie zamieszkuje na terenach dotkniętych głębokim bezrobociem. Odrębnym postulatem jest uregulowanie sprawy zadośćuczynienia finansowego dla ok. 160 osób narodowości ukraińskiej, które bez wyroków sądów pozbawione były wolności i osadzone w latach 1947-1949 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. RPO zwraca się o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do oczekiwanego przez społeczność ukraińską w Polsce rozwiązania zasygnalizowanych problemów.

Inf. 1/2003, str.29.

2. Pismo RPO z dnia 24.04.2003 r. - prośba o uzupełnienie odpowiedzi.

3. Monit z dnia 13.11.2003 r.

4. Monit z dnia 3.03.2004 r.

5. Monit z dnia 8.06.2004 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-06-28
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.04.2003 r. - Inf. 2/2003, str.75.

2/ Prezes Rady Ministrów (16.07.2004 r.) poinformował, że problem zadośćuczynienia dla więźniów narodowości ukraińskiej więzionych bez wyroków sądowych w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w latach 1947-1949 był przedmiotem wielokrotnych konsultacji przedstawicieli instytucji rządowych oraz władz Związku Ukraińców w Polsce. W dniu 27.04.2004 r. na posiedzeniu Rady Ministrów ustalono iż formą rekompensaty byłyby renty specjalne w wysokości najniższej emerytury dla osób nie pobierających emerytury lub renty oraz połowa tej kwoty dla pozostałych osób. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonuje obecnie merytorycznej weryfikacji wniosków składanych indywidualnie przez poszkodowanych.
Inf. 7-9/2004, str. 67

1/ odp. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.04.2003 r. - Inf. 2/2003, str.75.

2/ Prezes Rady Ministrów (16.07.2004 r.) poinformował, że problem zadośćuczynienia dla więźniów narodowości ukraińskiej więzionych bez wyroków sądowych w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w latach 1947-1949 był przedmiotem wielokrotnych konsultacji przedstawicieli instytucji rządowych oraz władz Związku Ukraińców w Polsce. W dniu 27.04.2004 r. na posiedzeniu Rady Ministrów ustalono iż formą rekompensaty byłyby renty specjalne w wysokości najniższej emerytury dla osób nie pobierających emerytury lub renty oraz połowa tej kwoty dla pozostałych osób. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonuje obecnie merytorycznej weryfikacji wniosków składanych indywidualnie przez poszkodowanych.
Inf. 7-9/2004, str. 67