Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Doroty S. i Tomasza S., dotyczącej kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym (sygn. akt SK 16/03) z dnia 2003-05-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/436609/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-05-14
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Doroty S. i Tomasza S., dotyczącej kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym (sygn. akt SK 16/03).

 


Data odpowiedzi:
2004-10-14
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone ze względu na utratę mocy obowiązującej przez zaskarżony przepis (postanowienie z dnia 6.10.2004 r., (postanowienie z dnia 6.10.2004 r., sygn. akt SK 16/03).