Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej komornika sądowego jako organu władzy publicznej (sygn. akt SK 26/03) z dnia 2003-06-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/439882/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-06-16
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej komornika sądowego jako organu władzy publicznej (sygn. akt SK 26/03).

 


Data odpowiedzi:
2004-01-20
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 20.01.2004 r., sygn. akt SK 26/03).

Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 20.01.2004 r., sygn. akt SK 26/03).