Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie potrzeby przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na budowę zbiornika "Świnna Poręba" z dnia 2003-07-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/352819/00/X/1003 RZ
Data sprawy:
2003-07-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie potrzeby przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na budowę zbiornika "Świnna Poręba".

Mając na uwadze rozpoczynające się wkrótce prace nad budżetem państwa na 2004 r., jak również informacje dotyczące stopnia wykorzystania funduszy przedakcesyjnych, Rzecznik przypomina sprawę mieszkańców gmin objętych inwestycją wodną, na którą składa się budowa zapory i zbiornika "Świnna Poręba". Dramatyczna sytuacja społeczna i gospodarcza ludności zamieszkującej te tereny wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, w celu doprowadzenia do jak najszybszego zakończenia budowy zapory. Rzecznik zwraca się o podjęcie działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków na budowę zbiornika "Świnna Poręba". Brak tego zbiornika może spowodować znaczny wzrost zagrożenia powodziowego dla zabytków Krakowa, z uwagi na obniżenie wałów przeciwpowodziowych.

Inf. 3/2003, str.19.

2. Monit z dnia 14.10.2003 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-26
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Sekretarza Stanu w MŚ z dnia 17.10.2003 r. - Inf. 4/2003, str.