Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rafała H., dotyczącej konstytucyjności przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujących wysokość wpisu w sprawach niemajątkowych (sygn. akt SK 34/03) z dnia 2003-07-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/442051/03/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2003-07-16
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rafała H., dotyczącej konstytucyjności przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujących wysokość wpisu w sprawach niemajątkowych (sygn. akt SK 34/03).

 


Data odpowiedzi:
2004-02-09
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 16.12.2003 r., sygn. akt SK 34/03).