Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie problemu kradzieży metali kolorowych z linii kolejowych, telefonicznych i elektrycznych z dnia 2003-07-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/433674/03/X/1003 RZ
Data sprawy:
2003-07-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie problemu kradzieży metali kolorowych z linii kolejowych, telefonicznych i elektrycznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, zasadą jest obowiązek prowadzenia przez przedsiębiorców tylko ewidencji ilości oraz rodzaju posiadanych odpadów (metali). Natomiast konieczność ewidencjonowania źródła pochodzenia odpadów dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ich recyklingu oraz unieszkodliwiania. Rozwiązanie legislacyjne nie obejmujące wszystkich przedsiębiorców zajmujących się tego typu działalnością może ułatwiać nie tylko zbywanie nielegalnie uzyskanych części infrastruktury technicznej, lecz również nabywanie mienia pochodzącego z popełnienia czynu zabronionego. Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska i poinformowanie, czy planowane są prace legislacyjne zmierzające do rozwiązania zasygnalizowanego problemu.

Inf. 3/2003, str.26.

2. Monit z dnia 21.10.2003 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-06-17
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Sekretarza Stanu w MŚ z dnia 31.10.2003 r. - Inf. 4/2003, str.