Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności regulacji prawnej dotyczącej przejmowania na rzecz Skarbu Państwa nie podjętych depozytów z dnia 2003-08-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/419629/02/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-08-07
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności regulacji prawnej dotyczącej przejmowania na rzecz Skarbu Państwa nie podjętych depozytów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-05-17
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 16.03.2004 r., sygn. akt K 22/03).