Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego z dnia 2003-08-14.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/448914/03/VII/714 RZ
Data sprawy:
2003-08-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego.

W trakcie prowadzonych przez pracowników Biura RPO badań dotyczących sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności, zawodowi kuratorzy sądowi podnoszą problemy związane z możliwością realizacji wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego. W ocenie kuratorów, którzy wypowiedzieli się w tej sprawie, treść wskazanego rozporządzenia, a w szczególności zawarte w nim liczby oraz pojęcia "standardy obciążenia pracą" i "sprawy własne", są wśród kuratorów odmiennie rozumiane i wymagają interpretacji. Znaczenie tych pojęć nie zostało zdefiniowane ani we wspomnianym rozporządzeniu ani w innym akcie prawnym. RPO zwraca się z wnioskiem o taką zmianę rozporządzenia, która w sposób dokładny i nie wymagający interpretacji określi zasady obciążenia pracą zawodowych kuratorów sądowych.

Inf. 3/2003, str.34.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-12-12
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Podsekretarza Stanu w MS z dnia 12.09.2003 r. - Inf. 3/2003, str.35.