Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie podziału gminy Trzcianka z dnia 2003-08-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/393100/01/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2003-08-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie podziału gminy Trzcianka.

Nawiązując do wystąpienia z 24.04.2002 r. w tej sprawie, Rzecznik prosi o poinformowanie, w jakim terminie i na jakich zasadach były rozpatrywane wnioski jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wprowadzenia korekt w podziale administracyjnym państwa oraz o ustosunkowanie się do stosowania w tych sprawach przepisów intertemporalnych. Zdaniem przedstawicieli Zespołu Inicjatywnego ds. Reaktywowania Gminy wiejskiej Trzcianka wniosek o przeprowadzenie podziału został złożony w terminie, tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 11.04.2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Po nowelizacji, art. 104 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zawiera zakaz (do dnia 31.12.2005 r.) dokonywania określonego rodzaju zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Przed nowelizacją przepis ten zobowiązywał do niedokonywania podziału gmin w celu utworzenia nowej gminy w terminie do 30.06.2000 r. Można zatem uznać, że wnioski złożone lub rozpatrzone po tej dacie, natomiast przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 11.04.2001 r., powinny uwzględniać możliwość dokonania korekty podziału administracyjnego.

Inf. 3/2003, str.36.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-26
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 24.09.2003 r. - Inf. 3/2003,str.36.