Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie od Ministra Kultury w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i demoralizacją w mediach z dnia 2003-09-03.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie od Ministra Kultury w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i demoralizacją w mediach.

Przy okazji prac nad zmianą ustawy o radiofonii i telewizji Rzecznik przekazał uwagi dotyczące regulacji prawnych zawartych w ustawie i przepisach wykonawczych. Wskazał m.in. na niekonstytucyjność upoważnienia ustawowego z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji przypominając, że upoważnienia musi zawierać wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. Blankietowość upoważnienia ustawowego przesądza o niekonstytucyjności rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich. Rozporządzenie miało odnosić się do audycji określonych w art. 18 ust. 5, tymczasem ustala również zasady ograniczonej emisji programów całkowicie zakazanych przez art. 18 ust. 4 ustawy, który jako zabronione wymienia audycje i przekazy "w szczególności zawierające treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony i nadmierny eksponujące przemoc". Poziom ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją nie może być obniżony przez dopuszczenie do rozpowszechniania w godzinach ograniczonej emisji tych przekazów, których emisji ustawa w ogóle zabrania. Zastrzeżenia budzi także treść § 2 oraz § 4 rozporządzenia. Rzecznik prosi o przedstawienie informacji o zmianie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz przepisów wykonawczych w zakresie ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich audycjami i przekazami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-09-03
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury z dnia 15.10.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, październik - grudzień 2003 r.", str. 81).