Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na uchwałę Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego nr 36/01 z dnia 21.12.2001 r., w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za podwóz na Policję i za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej z dnia 2003-10-10.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/425727/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-10-10
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga na uchwałę Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego nr 36/01 z dnia 21.12.2001 r., w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za podwóz na Policję i za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu przepisowi § 9 ust. 6 wspomnianej uchwały rażące naruszenie art. 7 i art. 94 Konstytucji RP oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe i wnosi o stwierdzenie jego nieważności.

 


Data odpowiedzi:
2004-05-17
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 26.01.2004 r., sygn. akt 4 II SA/Ka 2664/03). Zarząd Komunikacyjny Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zmienił zaskarżoną uchwałę.